Beställ gratis svarstalong idag!

Vi skickar dig en svarstalong kostnadsfritt så att du enkelt kan skicka dina minnen för digitalisering hos oss!

Vi skickar en kostnadsfri svarstalong (bubbelpåse) hem till dig som du skickar tillbaka
med dina band/bilder, tillsammans med en blankett som fnns i din bubbelpåse.
(Beställ kostnadsfri svarstalong här på hemsidan!)

Vi genomför konverteringen av dina filmer/bilder och lägger dessa på:
CD/DVD/Blueray eller USB-Sticka
(Detta väljer du själv genom att ange på blanketten vilket lagringsmedia du vill ha ditt material på)

Vi skickar tillbaka din kompletta order med:
• Dina band/bilder
• Dina nya skivor/USB-minnen
• Faktura

snabbt, smidigt och enkelt!

Framtidssäkra dina filmer innan det är försent!
vi hjälper dig med de flesta filmformat!

Konvertera film

Digitalisera dina egeninspelade videofilmer för att framtidssäkra dem! videoband blir sämre med åren så låt oss överföra dem till ett beständigt lagringsmedia!

Inscanning av bilder mm

Vi kan scanna bilder, fotonegativ, dokument mm ända upp till A3!

Konvertera ljudkasetter
och LP-Skivor

Vi har den rätta utrustningen för att spela över kassettband och
LP-Skivor till ett digitalt format!
för att sedan lägga över ditt material på t.ex CD-Skiva.